Tangramino-2D


Tangramino-2D

Marka : Foxmind - Markanın Diğer Ürünleri
Fiyat :

799,00 TL


Fiyat :

599,00 TL

 


Ücretsiz Kargo 24 Saatte Kargo

İÇİNDEKİLER

•Aşağıdaki geometrik şekillerde 18 yapı bloğu:•Kuralları içeren 1 kitapçık, 64 adet kurulacak 2-boyutlu model resmi ve her yapbozunçözümü.OYUNUN AMACIHer resim, oyuncuların kurması gereken 3 boyutlu bir yapı modelini temsil eder. Her birmodelin kurulumu için gereken blokların tip ve sayısı her sayfanın sonundaki bir penceredegösterilmektedir.Her bir model inşa edilirlen, gösterilen blokların hepsi kullanılmalıdır ve bloklar modelinkurulduğu yüzeye dokunmalıdır.Sarıdan –kolaydan başlayarak kırmızıya- zora doğru ilerleyen altı zorluk düzeyi bulunmak-tadır.Sarı ve turuncu sayfalarda resmedilen modeller, kurulan yapıyla aynı boyuttadır (oran1:1); bu nedenle yapı resmin üzerine kurulabilir; böylece doğru inşa edildiğinde, kurulan modelresmi tam olarak kaplayacaktır.Yeşil sayfalarda yapı boyutu gerçek modelin % 90 küçültülmüşüdür. Mavi sayfalardan itiba-ren bu oran daha da küçültülür ve bir modelden diğerine değişiklik gösterir. Kurulu model ileresim arasındaki kesin oranların korunması gerektiğinin unutulmaması önemlidir.TAVSİYELER1. Her bloğun çeşitli pozisyonlardaki şeklini tanıyın: Yapı kurulurken, bloklar oyuncununen uygun olduğuna kanaat getirdiği tarafa yerleştirilebilir. Bu nedenle, oyuncuların her bloğunyerleştirildiği pozisyona bağlı olarak hangi şekli alacağını anlaması önemlidir. Örneğin, silindiryüzeye dikey olarak yerleştirildiğinde daire olarak görünür; fakat yatay olarak yerleştirildiğindeüçgen olarak görünür. Aşağıda her bloğun yerleştirildiği pozisyona bağlı olarak alacağı çeşitlişekiller yer almaktadır:Perspektif görünümÖnden GörünümArkadan Görünüm

 

Sağdan GörünümSoldan GörünümAşağıdan görünümYukarıdan Görünüm2. Modeli farklı bir açıdan inceleyin. Res-mi döndürerek farklı bir açıdan incelemek bir problemin çözümüne ilişkin yeni fikirler edinil-mesine yardımcı olur.3. Azim. Tangramino, oyuncular ilerleme kaydettikçe, oldukça çok yönlü mantıksal analiz ve mekânsal algı gerektiren ve oyuncuların bu tür becerilerini geliştiren oyundur. Bu yüzden, bu oyun dolambaçsız basit bir zihin egzersizi olmaktan öte azim gerektiren bir oyundur. 4. Yaratıcı olun. Oyuncuları kendi orijinal modellerini tasarlamaya teşvik ediyoruz. Hayal gücünüzü kullanın. Belki de bu, oyunun en tatmin edici ve oyuncuya en çok şey kazandıracak kısmı olabilir. ÇÖZÜMLERÖnerilen çözümler kitabın sonunda ....simgesiyle belirtilen bir bölümde sunulmaktadır. Kimi zaman bir yapının birden fazla çözümü olabilir. Gerekli görülenden fazla veya eksik parça kullanılmaksızın modelle tıpatıp aynı olacak şekilde kurulan bir yapının doğru bir çözüm oldu-ğu düşünülmektedir. Çözümlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için, her bir yapı tipine aşağıda gösterildiği gibi bir renk kodu verilmiştir. NOTKitapçıklarda yer alan resimler, her modelin gerçekten verilen parçalarla çözümlenebile-ceğinden emin olmak amacıyla doğrulanmış ve geniş çaplı test edilmiştir. Buna karşın, kitapçık basıldıktan sonra oyunda herhangi bir hata veya eksiklik saptamamız halinde, söz konusu hata/eksiklik www.FoxMind.com sitemizde doğrulanarak düzeltilecektir. Bu yüzden, herhangi bir tereddüte düştüğünüzde ilk önce siteye bakın.

Dökümanlar

Ürün ile ilgili kullanım klavuzu vb. buraya

Videolar

Ürüne ait youtube videoları bu alana